WYSIWYG Web Builder
Betalen van de Nota’s


De nota’s  voor behandelingen en consulten worden gestuurd aan u door het factoring-bedrijf:  Famed.
Indien er een relatie bestaat tussen  uw zorgverzekeraar en mijn factoring-bedrijf dan zal de nota rechtstreeks worden geïnd bij uw zorgverzekeraar. We noemen dat ‘clearen’ .   Voor wat betreft uw eigen risico: hierover ontvangt u een nota van uw zorgverzekering.
Indien Famed niet in staat is geweest om de nota te clearen dan zullen zij u een nota sturen en die moet u dan betalen en daarna kunt u alsnog zelf deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar, voor zover u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten.

Indien u vragen heeft over de betaling adviseer ik u contact op te nemen met Contact Center van Famed via telefoonnummer 0900-0885.